Radio Vest-Telemark

Radiobingo

Hvar måndag spelar vi radiobingo på Radio Vest-Telemark. På onsdagar spelar vi radiobingo i samsending med Hjalarhornet. På denne siden finn du bingoreglementet for vår måndagsbingo. Bingohefter kan kjøpas frå fleire utsalsstadar i regionen og digitalt frå radiobingo.no.

Premiestige spel 1

1 rekke: 300 kr
2 rekker: 500 kr
3 rekker: 800 kr

Premiestige spel 2

1 rekke: 300 kr
2 rekker: 500 kr
3 rekker: 1.000 kr

Premiestige spel 3

1 rekke: 300 kr
2 rekker: 500 kr
3 rekker: 1.500 kr

Premiestige spel 4

1 rekke: 500 kr
2 rekker: 1.000 kr
3 rekker: 3.000 kr

I tillegg til dei faste premiane for rekker i spel 1-4 trekkjes det ut lykkelitental, bonusrøvartal og eit røvartal. Lykkeliten er merka i boksane over med kursiv og kan utløyse ein ekstrapott på kr 5.000.-, Bonusrøvaren er merka i boksen med understrekning og kan utløyse ein ekstrapott på kr 10.000,-.

Røvarpotten startar på kr 20.000 og auker med 5.000 for kvar uke han ikkje går og opptil kr 100.000. Potten kan vinnas dersom røvartalet trekkjes under eit av spela som er merka i boksane over med feit skrift.

Bingospelet sendas på FM-nettet i konsesjonsområdet, og dekker også stor delar av tilgrensande område. I tillegg får du spelt bingo på DAB i delar av konsesjonsområdet og på internett. Me understrekar at det kan oppstå minst to tal forsinkelse (omlag 20 sekundar) dersom du spelar radiobingo over nettradio.

Den som får bingo på det tidligst trukne talet vinn potten. Det er ikkje slik at det er første innringar som vinn potten. Mange kan ringe samtidig og telefonsystemet koblar inn tilfeldig. Men me kontrollerer kven som fekk bingo først og førstemann bler altså vinnaren. Er det fleire som har bingo på same vinnartal, blir potten delt. Det gjeld også røvarpotten og lykkeliten.

Prisen per bingohefte er 75 kr.

Merk! Ynsjer du å kjøba bingohefte til neste vekes bingo på same dag som bingoen avholdas? Vent til etter midnatt.

Utsalsstader

Du kan kjøpa våre bingohefter frå fleire stadar i distriktet:

Lindskog Auto, Storegut 256, 3895 Edland
Vinje Servicesenter, Raulandsvegen 4, 3890 Vinje
Circle K Høydalsmo, Høydalsmovegen 752, 3891 Høydalsmo
Lio Auto, Storvegen 229, 3880 Dalen
Åmdalsverk Daglegvare, Verketvegen 12, 3882 Dalen
Moland Auto (Best Fyresdal), Molandsmoen 2, 3870 Fyresdal
Best Treungen, Treungvegen 251, 3855 Trungen
Joker Vrådal, Vråliosvegen 50, 3853 Vrådal
Kvitseid bensin, Kvitseidvegen 1654, 3853 Vrådal
Kvitseid bok og papir, Garverivegen 18, 3850 Kvitseid
Coop Marked Morgedal, Morgedalsvegen 134, 3848 Morgedal
Circle K Seljord, Brøløsvegen 29, 3840 Seljord
Rauland Servicesenter, Rjukanvegen 1, 3864 Rauland
…og på radiobingo.no

Radiobingo

Spel radiobingo på Radio Vest-Telemark kvar måndag og onsdag kl. 20:00.

Røvarpott: Opptil kr. 100.000,-

Nettradio