Radio Vest-Telemark

Dette er Radio Vest-Telemark

Radio Vest-Telemark er ein allmennradio med konsesjon til å sende lokalradio på FM i kommunane Vinje, Tokke og Fyresdal. Hovedstudio ligg på Tingvoll i Rauland. Han vart stifta i 1991 og ledes i dag av Britt Reidun Øygarden som dagleg leiar og Halvor Lognvik som ansvarleg redaktør.

Styret

Inger Torvetjønn

Styreleiar

Send e-post

907 66 208


Britt Reidun Øygarden

Nestleiar

Send e-post

905 90 490


Elin Haatvedt

Styremedlem

Send e-post

418 42 816


Mikkel Aanderaa

Styremedlem

Send e-post

913 03 303


Håvard Bjørke

Styremedlem

Send e-post

970 95 162


Heidi Tvitekkja

Styremedlem

Send e-post

478 20 741


Halvor Lognvik

Varamedlem

Send e-post

400 71 900


Svein Torvetjønn

Varamedlem

Send e-post

480 17 869


Valkomitée

Valkomitéen har to medlemmar.

Marthe Nordjordet

Valnemnd

Send e-post

40638301


Håvard Flåten

Valgkomitémedlem

Send e-post

904 16 280


Radiobingo

Spel radiobingo på Radio Vest-Telemark kvar måndag og onsdag kl. 20:00.

Røvarpott: Opptil kr. 100.000,-

Nettradio