SØKING
Søk i nyhetsarkivet:
Søk i epostkatalogen:
Søk i nettkatalogen:
INFORMASJON
Om V-T.net
KOMMUNANE
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje

Real-Bygg
Real Bygg har sidan 1970 levert solide laftebygg som fell godt inn i norsk natur. Vi hentar inspirasjon frå det beste i norsk handverktradisjon, i eit rustikk formspråk, men likevel tilpassa vår tids krav til funksjon og komfort. Slike bygg med sitt grove tømmer, sine kraftige takåsar, svalgang og torvtak gjev eit sunt og lunt miljø som ofte samsvarar med draumen om eiga hytte. Vi ser fram til å koma i nerare kontakt for å diskutere dykkar byggjeplanar, idear og ynskje, slik at vi i fellesskap kan finne fram til ein planløysing som passar for dykk.

E-post:hytter@real-bygg.no
Heimeside: http://www.real-bygg.no/