SØKING
Søk i nyhetsarkivet:
Søk i epostkatalogen:
Søk i nettkatalogen:
INFORMASJON
Om V-T.net
KOMMUNANE
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje

Dyre Vaa-samlingane
Ved sida av Gustav Vigeland er Dyre Vaa (1903-80) den bilethoggaren som i sterkast grad hev prega norsk skulpturmiljø. Dyre Vaa gav gipsmodellane av skulpturane sine til Vinje kommune som i 1981 reiste eit bygg for samlingane i Rauland. Samlingane kastar ljos over den kunstnariske utviklinga hans og synar at han hadde ei veldig arbeidsevne.

E-post:@
Heimeside: http://www-n.hit.no/bibliotek/galleri/dyre-vaa/