SØKING
Søk i nyhetsarkivet:
Søk i epostkatalogen:
Søk i nettkatalogen:
INFORMASJON
Om V-T.net
KOMMUNANE
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje

Seljord vidaregåande skule
Seljor vidaregåande skule ligg i Seljord kommune. Det er ei bygd med ca 3000 innbyggere, som ligg ganske midt i Telemark. Det er 1, 5 timars reising til Skien, og ca 2,5 timar til Oslo. Skulen ligg i idylliske omgivelsar, med store hageområde som omkransar skulen. Her finn ein mange typer bær og frukt som

E-post:gerd.amundsrud@telemerk-f.kommune.no
Heimeside: http://www.seljord.vgs.no/