SØKING
Søk i nyhetsarkivet:
Søk i epostkatalogen:
Søk i nettkatalogen:
INFORMASJON
Om V-T.net
KOMMUNANE
Seljord
Kviteseid
Nissedal
Fyresdal
Tokke
Vinje

Seljord Ungdomsskule
På skulen vår er det i alt 19 lærarar og 117 elevar, med to klasser på kvart trinn. Elevtalet i kvar klasse er frå 17 til 23.

E-post:seljordu@seljord.gs.tm.no
Heimeside: http://www.seljord.gs.tm.no/